Regulamin Rezerwacji Online

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

I. Proces rezerwacji online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną pakietu, Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
 3. Po wyborze oferty, Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
 4. Po uzupełnieniu danych, Klient może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  • kartą kredytową (Visa, Mastercard)
  • płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
  • standardowym przelewem bankowym
   (Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.)
  1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez system obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez system Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w obiekcie. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w obiekcie. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail potwierdzający rezerwację.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później ) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie rezerwacji wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako wstępna przez 48h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatku. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji Obiektu, celem pełnego rozliczenia.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zadatku. Klient może wpłacić zadatek kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji Obiektu celem pełnego rozliczenia.

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

 1. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z trzech dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Obiektu.
 2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Informacje o wystawianiu faktur dla firm, prosimy zgłaszać przy wpłacie zadatku pod adresem mailowym rezerwacje@caminski.pl

III. Ustalenia końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu, lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl
 3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Obiektu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Obiekt.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Roosevelta 9; 60-829 Poznań, NIP 5252423458.
 4. Obiekt i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi rezerwacji.
 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi rezerwacji.

V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji zapoznałem się z regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji regulaminu spowoduje brak możliwości rezerwacji.